Kontakt

REALITKA GREEN s.r.o. ®

IČ: 026 89 031, DIČ: CZ02689031
sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222325

Lada Biernátová – jednatelka společnosti 

tel.: 721 760 301 email: biernatova@realgreen.cz

Regionální manager: Soňa Kuželová

tel.: 608 846 419 email: info@realgreen.cz

Asistentka: Soňa Zemánková DiS.  

tel.: 604 746 178 email: asistentka@realgreen.cz

Úklidovka Vsetín (sídlo firmy)

Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín